Menü

A Turul folyóiratról

A Turult 1883-ban alapították, mint az ekkor megalakult Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) közlönyét. A folyóirat elsősorban a történeti segédtudományok (genealógia, heraldika, szfragisztika, diplomatika) művelésére alakult, nevét a szintén 1883-tól működő osztrák „Adler” (= sas) című lap mintájára választotta.

A folyóirat 1951-ben beszüntette működését, újjászervezése 1992-ben történt meg Fügedi Erik és Vajay Szabolcs kezdeményezésére, az 1951-1992-es összevont füzet kiadásával. Azóta évi négy füzetben (2010-ig összevont formában is, ezóta önálló füzetekben) jelenik meg, a korábbi célkitűzéseket követve, formájában és kivitelében a hagyományt tisztelve, tartalmában a 21. századi tudományos igényekhez alkalmazkodva. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium által 1992-ben kibocsátott alapító Okirat szerint az alapító az MHGT (1014. Bp. Úri u. 51-53.), a szerkesztőség az Országos Levéltár címén (1014. Bp. Bécsi kapu tér 2-4.) működik, a kiadó pedig a Magyar Történelmi Társulat  (1014. Bp. Úri u. 51-53.).

Hírek
 

Könyvbemutató: Kurecskó Mihály A magyar királyi kettőspecsétek heraldikája 1526–1848

 

Családok, címerek, történetek - MHGT konferencia

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság tisztelettel meghívja a Családok, címerek, történetek című konferenciájára Időpont és helyszín: 2019. november 11. 10 óra, Magyar Nemzeti Múzeum, Díszterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16.)

 

Bereg vármegye 1836. kiváltságlevelének bemutatója

2017. február 6-án a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárában a Múltról mindenkinek rendezvénysorozat keretében az 1836. évi beregi privilégiumlevél kötetbemutatójára kerül sor

«
»
 
 
 
 
 
1
 
 
 
replika órák