Menü

Történetünk

1883-ban alapították mint az ekkor megalakult Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) közlönyét. Az első évben 3 füzet jelent meg, 1884-től 1914-ig évente 4 külön füzet. Az 1914/3-4, az 1915/1-2. és a 3-4 füzetek összevonva jelentek meg, 1916-1917-ben évi egy összevont szám, az 1918-1921 években pedig összesen egy füzet látott napvilágot. 1922-1923-ban szintén egy összevont szám, 1924-1926-ban pedig évi egy szám. 1927-1943 között évi négy füzet jelent meg kétszer (1-2. és a 3-4 összevonva). 1944-1946-ban  és 1947-1950-ben egy-egy összevont szám jelent meg, majd a folyóirat működését 1951-ben beszüntették. Újjászervezése 1992-ben történt meg Fügedi Erik és Vajay Szabolcs kezdeményezésére az 1951-1992-es összevont füzet kiadásával, azóta évi négy füzetben (2010-ig összevont formában is, ezóta önálló füzetekben) jelenik meg, a korábbi célkitűzéseket követve, formájában és kivitelében a hagyományt tisztelve, tartalmában a 21. századi tudományos igényekhez alkalmazkodva. 1992-óta  három kiadója van, a Magyar Országos Levéltár (MOL), a Magyar Történelmi Társulat (MTT) és az időközben újjáalakult MHGT. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kibocsátott alapító Okirat szerint az alapító az MHGT (1014. Bp. Úri u. 51-53.), a szerkesztőség a MOL címén (1014. Bp. Bécsi kapu tér 2-4.) működik, a kiadó pedig a MTT (1014. Bp. Úri u. 51-53.).

A folyóirat elsősorban a történeti segédtudományok (genealógia, heraldika, szfragisztika, diplomatika) művelésére alakult, nevét a szintén 1883-tól működő  osztrák „Adler” (= sas) című lap mintájára választotta.

Szerkesztők:

1883-1885: Nyáry Albert és Fejérpataky László

1886- 1896: Fejérpataky László

1897- 1900: Fejérpataky László és Schönherr Gyula

1901- 1906: Schönherr Gyula és Varjú Elemér

1907: Varjú Elemér

1908-1913: Áldásy Antal

1914-1923: Áldásy Antal és Holub József

1924-1929 : Áldásy Antal és Tóth László

1930-1931: Áldásy Antal és Czobor Alfréd

1932-1943: Czobor Alfréd

1944-1950: Bottló Béla

1992-2003: Nyulásziné Straub Éva, Pandula Attila, Rainer Pál

1994-2003: Kollega Tarsoly István, Nyulásziné Straub Éva, Pandula Attila, Rainer Pál

2000-2003: Draskóczy István, Kollega Tarsoly István, Nyulásziné Straub Éva, Pandula Attila, Rainer Pál

2003-2009: Draskóczy István, Kollega Tarsoly István, Nyulásziné Straub Éva, Pandula Attila, Rainer Pál, Csízi István (2008), Soós István (2000-2007)

2010: Rácz György (főszerkesztő), Katona Csaba (felelős szerkesztő), Debreczeni-Droppán Béla, Körmendi Tamás, Laczlavik György, Neumann Tibor, Soós István

2011-2017: Rácz György (főszerkesztő), Kovács Eleonóra (felelős szerkesztő), Debreczeni-Droppán Béla, Katona Csaba (2015-ig), Körmendi Tamás, Laczlavik György, Neumann Tibor, Soós István

2018: Rácz György (főszerkesztő), Debreczeni-Droppán Béla, Kovács Eleonóra, Körmendi Tamás, Laczlavik György, Neumann Tibor, Soós István

Olvasószerkesztő:

2011-2012: Zsupos Zoltán

2012-2016: Kollega Tarsoly István és Zsupos Zoltán

Szerkesztőbizottság (kiadók képviselői):

2010-2012: Kollega Tarsoly István, Reisz T. Csaba, Zsoldos Attila

2012-2013: Draskóczy István, Reisz T. Csaba, C. Tóth Norbert

2014-: Pandula Attila, Reisz T. Csaba, C. Tóth Norbert